POSTED IN » Cây trà hoa vàng

kích thích trà hoa vàng ra hoa

Administrator 15/08/2016 0


Phương pháp kích thích trà hoa vàng ra hoa

Trong thời kì cây sinh trưởng phát triển , chúng ta đều muốn hoa cây trà hoa vàng ra hoa .
KÍCH THÍCH TRÀ HOA VÀNG RA HOA .

  • Pha một gói chế phẩm ( KPT – HT ) của công ty  Thiên Nông ( chứa 100G) vào 200 lít nước phun lên cây trước khi cây trổ hoa 10 ngày . Phun định kì cho cây 7 ngày 1 lần ,  trong một lần ra hoa .
    kích thích trà hoa vàng ra hoa

    kích thích trà hoa vàng ra hoa

  • Pha một gói chế phẩm kích thích ra hoa của xí nghiệp Phicohoocmon sản xuất vào một lít nước ấm , khuấy đều cho tan , sau đó pha thêm 15 lít nước lã rồi đem phun cho cây vào gia đoạn phân cành và ra nụ hoa .                            
    kích thích trà hoa vàng ra hoa

    kích thích trà hoa vàng ra hoa


Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.